Hvad er Hesselløkke?

Bofællesskabet er organiseret som en privat andelsboligforening og bygger på principper om det gode naboskab, fællesskab samt fællesspisning.
Hver bolig er et fuldt fungerende hus omgivet af en lille privat have. Sammen deler vi et fælleshus med køkken, spiseområde, børnerum, ølstue (for voksne), aktivitetskælder (for børn), vaskeri og værksted. Derudover har vi nogle store dejlige udendørsarealer med grønne områder, græsplaner, boldbane, legeplads, frugtplantage, en lille skov og parkeringsplads med carporte.

Der er fællesspisning i fælleshuset mandag til torsdag hver uge undtagen i skolernes ferier. Der er som regel 3 voksne til at lave mad, hvilket så betyder at hver voksen i gennemsnit skal lave mad ca. én gang hver anden uge. Vi får god og varieret mad og som regel en kop kaffe bagefter..

En gang om året i marts eller april holder vi en generalforsamling, hvor vi især behandler de mere overordnede økonomiske forhold samt vælger den styregruppe på 5 personer, som udgør foreningens daglige ledelse. Herudover afholder vi 8-9 fællesmøder pr. år, som man forventes at deltage i.

For at vedligeholde fælleshuset og passe udenomsarealerne har vi en fælles arbejdsdag ca. én gang om måneden, hvor alle er forpligtiget til at deltage. Udover denne fælles arbejdsdag har vi også nogle få pligter, som går på omgang. Det drejer sig om slåning af de fælles græsarealer samt rengøring af fælleshus.

Udover styregruppen har vi også organiseret os i en del andre grupper, som har ansvaret for mere specielle områder. Således har vi for tiden en fælleshusgruppe, en udegruppe, en vaskerigruppe, en hønsegruppe, en børnegruppe, en arrangementsgruppe, en affaldsgruppe og en viceværtgruppe. Man melder sig selv ind i disse grupper efter lyst og evner. De fleste voksne er med i en eller flere grupper, men der er ingen forpligtigelse til at være med

Historie

Bofællesskabet startet i privat regi af en gruppe mennesker fra Sønderborg og omegn. Ideen opstod i 1989. Andre bofællesskaber rundt i landet blev besøgt for at få ideer til både den fysiske opbygning og for at høre om erfaringer med denne boform.

“Bofællesskabet af 16.02.1991” blev stiftet.

I juli 1991 blev der foretaget grundkøb i Vollerup og projektbeskrivelsen blev afleveret til kommunen.
Lokalplanen blev godkendt i 1991 og der blev givet forhåndstilsagn, således at opbygningen af boligerne kunne begynde.
Ved foreningens et års fødselsdag i februar 1992 afholdtes generalforsamling.
Efter licitationen blev der afgivet byggetilladelse og i september 1992 startede byggeriet af Hesselløkke.
Næsten fire år efter det første fællesmøde stod byggeriet af de 18 huse og fælleshuset færdigt og Hesselløkkes beboere flyttede ind i løbet af sommeren 1993.

Beboerne

Vi er i øjeblikket 48 personer i de 18 boliger

Aldersfordeling

Under 1 år 2
1-3 4
4-8 6
9-12 4
13-15 2
16-19 3
20-29 1
30-39 8
40-49 6
50-59 1
60-69 7
70- 4

Erhvervsfordeling

Vi dækker i øjeblikket ca. disse fagområder: Lærer, sygeplejer, pædagog, økonom, pensionist, tømrer, ingeniør, læge, informationsteknologi, sekretær, familieterapeut, psykolog, studerende, klinikchef, efterskole souchef, dyrlæge, farmakolog, orgelbygger.

Madordningen

Fællesspisningen er en af grundpillerne i vores bofællesskab. Vi spiser sammen mandag til torsdag undtagen i skolernes sommerferie og juleferien. Alle voksne laver på skift mad til hinanden i hold af 3 personer. De første to år kørte vi med faste madhold en uge ad gangen; men det blev lidt hårdt at ”være på” 4 dage i træk, fra kl. 16 til godt 19.

Nu har vi så valgt at have et pointsystem, hvor man skriver sig på i et skema på vores hjemmeside. Her kan man også melde sig fra eller skrive gæster på. Systemet regner ud, hvor mange penge, der er til rådighed hver dag og holder regnskab med, hvor mange point den enkelte har både i alt og i perioden (se længere nede). Kokken må `låse` systemet, så man ikke længere kan melde fra fredag ved midnat for at kunne vide, hvor meget der må bruges. Dette forudsætter at menuen er offentliggjort inden. Dette sker også på hjemmesiden

Vi skelner mellem at være kok, d.v.s. den der bestemmer menuen, sørger for at købe ind og at budgettet holder, at være kuli, som sammen med kokken laver maden, dækker bord og retter an og at vaske op bagefter. Hver dag skal der så være 1 kok 2 kulier og 3 til at vaske op, og alle andre kan bare komme op og spise kl. 18 og sætte sig hen i sofaen og drikke kaffe bagefter. Vi skal dog lige hver især tage af bordet og tørre borde af.  Maden bliver normalt serveret på en buffet, hvor vi så selv henter den mad, vi vil spise.
Derudover skal der gøres ekstra grundigt rent i køkkenet hver uge. Denne rengøring kan man tage fra torsdag efter spisetid til søndag aften.

Pointsystemet giver 5 point for at være kok, 2 point for at være kuli, 1 point for at vaske op og 6 point for den ekstra rengøring.

Da vi tidligere har haft problemer med at der tit manglede en kok, har vi valgt at alle skal være kok i en periode, der er lige så lang som vi er aktive personer. Har man ikke skrevet sig på inden en på forhånd fastsat deadline, bliver man sat på af madgruppen og må så selv sørge for at bytte, hvis den dag, man så får tildelt, ikke passer ind i ens program. Ligeledes har vi valgt at alle skal tage en rengøringstjans. Her bliver der lavet en plan, hvor vi på skift bliver sat på i alle uger undtagen de uger, hvor der er fællesarbejde, hvor der er et hold på 4 der gør rent på skift.  Man har lov til at bytte en kokketjans med en rengøringstjans elle tage en ekstra rengøringstjans, hvis man f.eks. holder fest i fælleshuset en weekend eller bare hellere vil gøre rent end lave mad eller vaske op.

Madordningen

Nogle vælger at lave mad helt alene eller to ad gangen og få flere point på en gang, mens andre hellere vil lave mad 3 ad gangen og få 5 point til den der er kok og 2 point til hver af de 2 kulier, hvilket ikke er så hårdt; men man skal så lave mad tiere for at opnå de nødvendige point. Opvasken kan man også vælge at tage alene og få 3 point, være 3 og få 1 point hver eller være 2 og dele pointene. Nogle tager sågar både madlavningen og opvasken helt alene og får så i alt 12 point.
Den ekstra rengøring kan også deles efter behov. Enten er man alene om det og får 6 point eller man er 2 og får så 3 point hver.

For at vores madordning kan hænge sammen, skal vi have ca. 14 point pr. periode. Der bliver ført en statistik over, hvor mange gange man har lavet mad, og det er så op til den enkelte at holde sig nogenlunde ajour

Vi betaler 24 kr. pr voksen, 16 kr. pr. ung (12-18 år) og 8 kr. pr. barn (op til 12 år) om dagen for at spise med. Pengene indbetales forud for en måned ad gangen. Man er automatisk tilmeldt; men kan selvfølgelig melde fra og få beløbet refunderet, hvis man skal i byen, arbejde eller på anden måde er forhindret i at spise med. Man kan også få taget mad fra, hvis man kommer sent hjem.

Vi spiser utrolig varieret og satser på at der er flere slags tilbehør hver dag. Når man kun skal være kok ca. en gang hver 6. uge, kan man jo også bedre være kreativ, end når man laver mad hjemme hver dag. Frikadeller eller medister står f.eks. ikke så tit på menuen, men er dog velset, når det sker. De fleste har nogle favoritretter, som de tager op en gang i mellem vekslende med nye påhit. Nogle er mest til de gode gammeldags retter og andre er mest til nyere ting, så der går normalt lang tid mellem vi får den samme ret.