Kontakt

Ove Dahl Jørgensen

Formand

Hesselløkke 11
6400 Sønderborg
Telefon: 99 55 92 92
ove@chov.dk

Peder Jørgensen

Kasserer

Hesselløkke 3
6400 Sønderborg
Telefon: 74 43 35 75

Janne Øe Kjær

Hesselløkke 17
6400 Sønderborg

Tina L. Thisgaard

Hesselløkke 10
6400 Sønderborg

Ulrik Knudsen

Hesselløkke 15
6400 Sønderborg